Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
DS

DS

Ngày đăng: 02-07-2022 11:43:09


DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TỔ KIM HOÀN

TT TIỆM TRIỆU GHI CHÚ

 MƯỢN

  Thành Trung( Chen) 500 R R
  Thoáng(vận động) 500 R R
  Cty Sip Corp SG 300 R 0
  Chi Hội 5 căn 220 R 0
  ThànhTrung(Thoáng) 200 R R
  Chi Hội Ngọc Hiển 148 R  
  Chi Hội TVT 132 R 0
  Thu 5 ( Trường) 100 R R
         
   Hữu Chín ( TVT) 100 R R
   Kim Hoa ( Ken)  100 R R
   Quốc An ( Tắc vân) 100 R R
   Kim Trang (Hòn) 100 R R
   Hửu Tín ( Hình) 100 R R
   Đặng Tổng ( Vĩnh) 100 R 0
   PhướcThạnh(Khánh) 100 R R
   Chi Hội Kim H Đ Dơi 70 R 0
   Ng Hạnh(Ông Trang) 50 R R
   Thanh Hải ( CN) 50 R R
   Vũ Đức ( CK) 50 R R
   Kim Châu I P7 50 R 0
  Kim Châu P2 50 R 0
   Kim Trân ( CM ) 50 R C
   Trung Kiên ( TVT ) 50 R R
   Đặng Trình  ( CN ) 50 R C
   Thông Trang P7 CM 50 R  
   Kim Loan  (TVT) 50 R R
   Kim Thành ( CN) 50 R 0
   Tỷ Xíu ( CM ) 50 R 0
   Hựu Nghĩa ( P tân ) 50 R R
  Công Lịnh(Thế Anh ) 50 R 0
   MTQ Cà Mau 50 R 0
   Mỹ Anh ( Hùng ) 50 R R
   Lưu Huỳnh ( U Minh)  30 R R
   Thu ba ( U Minh ) 30 R 0
   Kim Thu ( Nhựt ) 30 R 0
   Lê Nguyễn(Rau dừa) 30 R 0
   Lâm Bửu( Cái keo) 30 R 0
  Tv Vốn (Tắc vân) 30 R  
   Quốc Khởi TVT 20 R 0
   Kim bằng ( Đào ) 20 R 0
   Kim Hoàn ( P9) 20 R 0
   Ngọc Lan ( 5 Căn) 20 R 0
   Anh Thư ( NH) 10 R 0
  Hửu Ngưng(Chà Là) 20 R 0
   Bằng Tiền ( U Minh) 10 R 0
  Chí Viễn ( Cái bác) 10 R  
  Phượng Liên P8 10 R  
  QuốcKhánh(UmMinh) 10 R  
  Phát Đạt 10 R  
  Ánh Sáng (S Đốc) 10 R  
  Vinh Phú ( CM ) 10 R  
   Thợ bạc Liêm P4 5 C  

 

 

 
Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm