Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
DS

DS

Ngày đăng: 26-05-2022 17:39:06


DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TỔ KIM HOÀN

DANH SÁCH  MTQ CHO MƯỢN THÊM ĐỂ MUA ĐẤT

STT  TIỆM TRIỆU RỒI CHƯA
1 Thành Trung( Chen) 100 R  
2 Thành Trung(Thoáng) 100 R  
3  PhướcThạnh ( Khánh) 100 R  
4  Kim Hoa 100 R  
5  Thu Năm 100 R  
6  Hửu Chín 100 R  
7  Hửu Tín 100 R  
8  Đặng Trình 100 R  
9  Lưu Huỳnh 100 R  
10  Mỷ Anh 100 R  
11  Thanh Hải 100 R  
12  Hữu Nghĩa 100 R  
13  Ngọc Hạnh 100 R  
14  Quốc An 100 R  
15  Kim Loan 100 R  
16  Tv Dũng 100 R  
17  Thợ bạc Hà P8 100 R  
18  Vũ Đức 100 R  
19  Trung Kiên 100 R  
21  Kim Trân ( lạt) 100    
22  Tỷ Lâm 100 R  
23  Ngọc Dung ( Trị) 100 R  
23   100    
24        
25        
         
STT TIỆM TRIỆU GHI CHÚ

 MƯỢN

  Thành Trung( Chen) 500 R R
  Thoáng(vận động) 500 R R
  Cty Sip Corp SG 300 R 0
  Chi Hội 5 căn 220 R 0
  ThànhTrung(Thoáng) 200 R R
  Chi Hội Ngọc Hiển 148 R  
  Chi Hội TVT 132 R 0
  Thu 5 ( Trường) 100 R R
         
   Hữu Chín ( TVT) 100 R R
   Kim Hoa ( Ken)  100 R R
   Quốc An ( Tắc vân) 100 R R
   Kim Trang (Hòn) 100 R R
   Hửu Tín ( Hình) 100 R R
   Đặng Tổng ( Vĩnh) 100 R 0
   PhướcThạnh(Khánh) 100 R R
   Chi Hội Kim H Đ Dơi 70 R 0
   Ng Hạnh(Ông Trang) 50 R R
   Thanh Hải ( CN) 50 R R
   Vũ Đức ( CK) 50 R R
   Kim Châu I P7 50 R 0
  Kim Châu P2 50 R 0
   Kim Trân ( CM ) 50 R C
   Trung Kiên ( TVT ) 50 R R
   Đặng Trình  ( CN ) 50 R C
   Thông Trang P7 CM 50 R  
   Kim Loan  (TVT) 50 R R
   Kim Thành ( CN) 50 R 0
   Tỷ Xíu ( CM ) 50 R 0
   Hựu Nghĩa ( P tân ) 50 R R
  Công Lịnh(Thế Anh ) 50 R 0
   MTQ Cà Mau 50 R 0
   Mỹ Anh ( Hùng ) 50 R R
   Lưu Huỳnh ( U Minh)  30 R R
   Thu ba ( U Minh ) 30 R 0
   Kim Thu ( Nhựt ) 30 R 0
   Lê Nguyễn(Rau dừa) 30 R 0
   Lâm Bửu( Cái keo) 30 R 0
  Tv Vốn (Tắc vân) 30 R  
   Quốc Khởi TVT 20 R 0
   Kim bằng ( Đào ) 20 R 0
   Kim Hoàn ( P9) 20 R 0
   Ngọc Lan ( 5 Căn) 20 R 0
   Anh Thư ( NH) 10 R 0
  Hửu Ngưng(Chà Là) 20 R 0
   Bằng Tiền ( U Minh) 10 R 0
  Chí Viễn ( Cái bác) 10 R  
  Phượng Liên P8 10 R  
  QuốcKhánh(UmMinh) 10 R  
  Phát Đạt 10 R  
  Ánh Sáng (S Đốc) 10 R  
  Vinh Phú ( CM ) 10 R  
   Thợ bạc Liêm P4 5 C  

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm