Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
BÁO CÁO TÀI CHÁNH - THU HỘI PHÍ 2021-2022

BÁO CÁO TÀI CHÁNH - THU HỘI PHÍ 2021-2022

Ngày đăng: 08-01-2022 06:42:47


        - DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH PHỨC TẠP,NÊN NĂM VỪA QUA (2021) HỘI KHÔNG CỬ NGƯỜI ĐI ĐẾN TỪNG TIỆM ĐỂ THU HỘI PHÍ ĐƯỢC.

        - ĐỂ KHỎI PHẢI ĐI LẠI  , BAN CHẤP HÀNH HỘI QUYẾT ĐINH THU HỘI PHÍ QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG THÔNG QUA TÀI KHOẢN 

                TK: VIETCOMBANK : 0191.000.37.79.79 HỒ THANH HÙNG (Tv Mỹ Anh) 

                ST :  1.200.000  x 2 = 2.400.000 (Hội thu 2 năm : 2021 - 2022 )

       -  Anh Hùng hiện là quyền tổng thư ký hội , cùng với anh Kiên(Kim Hoa) Phó chủ tịch:phụ trách và chịu trách nhiệm về tài chánh của hội

       - Quỹ hội nhiệm kỳ này (2018 - 2023) đến giờ này chúng tôi đang giữ : 228.408.000 ( Không có chi - Chưa tính thu 2021-2022)

                Lưu ý : ( Những nhiệm kỳ trước chúng tôi không nhận được tiền quỹ bàn giao)

     - Tiền hội phí thu được chúng tôi giữ đó,không sử dụng đến,chỉ sử dụng khi mua được chổ nào tốt hơn để di dời đền thờ tổ,hoặc sửa chửa nhà thờ..

     - Tiền tổ chức giổ tổ hằng năm và  ma chay là tiền do ban quản trị đền thờ chúng tôi đóng góp,và các quan khách cúng...

                                             

 

                                                                                                                                                                                                                            TM:  BAN CHẤP HÀNH  

                                                                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm