Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Thông báo tiêm ngừa

Thông báo tiêm ngừa

Ngày đăng: 15-10-2021 20:55:44


THÔNG BÁO TIÊM NGỪA

   Mời tất cả quý anh chị có tên trong danh sách ( kèm theo) tập trung đi tiêm ngừa Covid 19. (Trả Mũi 2 cho lần tiêm 1 các ngày 03-04/08/2021 ) 

   Mũi 1 tiêm Vaccine Moderna các ngày 03-04/08/2021 - Trả mũi 2 vaccine pfizer Ngày 17/10/2021

        -  Thời gian :  Vào lúc 10h ngày 17/10/2021 

        -  Địa điểm  :   Trường mẫu giáo Hương Sen ( gần bờ hồ Vân Thuỷ P5) TP Cà Mau

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN

                                                                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

 

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm