Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
THÔNG BÁO TIÊM NGỪA LẦN 3

THÔNG BÁO TIÊM NGỪA LẦN 3

Ngày đăng: 06-08-2021 09:00:46


 

THÔNG BÁO ĐI TIÊM NGỪA

 

1/ Tiêm ngừa lần 2 sẽ kết thúc trong buổi sáng mai (10/08), anh chị cố gắng tranh thủ đi sớm cho kịp.

2/ Ban tiếp nhận đăng kí lần 3 sẽ kết thúc chiều thứ 4 (11/8 )để ngày hôm sau (12/08) chuyển danh sách về sở y tế.

(SAU NGÀY 11/08 CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ NỮA). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TIÊM NGỪA LẦN 3

 THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ LẦN 3 BẮT ĐẦU TỪ SÁNG THỨ 2 HÔM NAY CHO TỚI KHI DANH SÁCH GỬI VỀ SỞ Y TẾ

Lưu ý: Hội chúng tôi tổ chức tiêm ngừa lần 3 là lần cuối,anh chị nào đăng ký tiêm ngừa vui lòng đăng ký sơm,khi danh sách đã gửi qua sở y tế là chứng tôi không nhận đăng ký  nửa

  BAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ : 

  -  Các hội viên ở thành phố Cà Mau : gửi thông tin đăng ký về cho anh : Phan Minh Nhật ( Tv Kim Thu P5) : Phone : 0799383333 -  Zalo :0903677427

 -  Các hội viên ở các huyện : gửi thông tin đăng ký về cho anh : Võ Hoàng Tuấn( Hòn-Tv kim Trang): Ủy viên ban chấp hành tỉnh hội - P Chủ tịch hội kim hoàn huyện cái nước: 0943.33.53.63

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

 

 

 

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

 

 

 

 

 

 

CÁC CHI HỘI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM NGỪA  TRỰC THUỘC HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN CÀ MAU

1/ THÀNH PHỐ CÀ MAU TIÊM LẦN 1

2  CÁI NƯỚC-PHÚ TÂN  TIÊM LẦN 1

3/ HUYỆN U MINH TIÊM LẦN 1

4/ Huyện Trần văn thời vừa tiêm ngừa cho tất cả hội viên lần 1

   CHÚC MỪNG ANH,CHỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM NGỪA SỚM-ĐỂ BẢO VỂ SỨC KHOẺ CHO MÌNH-GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

 

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI KIM HOÀN XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH  : 

 

     TP Cà Mau             : Phan Minh Nhật ( Tv Kim Thu P5)

  Các huyện                : Võ Hoàng Tuấn( Hòn-Tv kim Trang): Ủy viên ban chấp hành tỉnh hội - P Chủ tịch hội kim hoàn huyện cái nước: 0943.33.53.63

  1/ Trần văn Thời       : Diệp Thái Hồ : Tv Kim Hà( Phó chủ tịch chi hội trần V Thời : 0917.372.316 -  Trương văn Tám ( Tv Kim Loan)      :   0917.949.999

  2/ U Minh                  : Trần Danh Nhân ( Tv Thu Ba )       :   0949.685.279 ( Anh chị ở U minh đăng ký với anh Nhân)

  3/ Ngọc Hiển- : Dương V Sáu ( Tv Ngọc Hạnh )     : Uy viên thường vụ ban chấp hành tỉnh hội  - Chủ tịch chi hội Huyện Ngọc Hiển 

  4/ 5 Căn         - :  Huỳnh Phước ( Tv Huỳnh Phước )     : Uy viên thường vụ ban chấp hành tỉnh hội  - Chủ tịch chi hội Huyện 5 Căn 0945.900.337

  5/ Đầm Dơi               : Võ Minh Đức ( Tv Vũ Đức)             :Uy viên ban chấp hành tỉnh hội - P Chủ tịch chi hội huyện Dầm Dơi : 0918.628.979

 

 - ĐÃ CÙNG SAT CÁNH VỚI NHAU TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TIÊM NGỪA CHO TOÀN THỂ HỘI VIÊN ,TUY CÓ NHIỀU SAI SÓT TRONG KHÂU TIẾP NHẬN,TỔ CHỨC NHÂN SỰ, NHƯNG TỔNG QUAN TỚI GIỜ PHÚT NÀY CÓ TRÊN 50% ĐÃ ĐƯỢC TIÊM NGỪA

  - CHÚNG TÔI CỐ GẮNG TRONG LẦN TIÊM NGỪA THỨ 2 SẼ ĐẠT 90% ĐƯỢC TIÊM-

  - HIỆN DANH SÁCH TIÊM LẦN 2 ĐÃ ĐƯỢC TRUNG TÂM QUẢN LÝ BỆNH TẬT CHUYỂN HẾT VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU...CHỜ DUYỆT

 

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm