Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
THÔNG BÁO TIÊM NGỪA

THÔNG BÁO TIÊM NGỪA

Ngày đăng: 03-08-2021 11:08:54


 

 

THÔNG BÁO TIÊM NGỪA

 

 Mời toàn thể hội viên họi Mỹ Nghệ Kim Hoàn toàn tỉnh cà mau tranh thủ thời gian đi tiêm ngừa Covid 19 ngay ngày hôm nay 03/08/2021

THỜI GIAN : Từ 2h00 tức 13h trưa nay ngày 03/08/2021 

ĐỊA ĐIỂM   : Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau

Khi đến khoa cấp cứu anh chị báo là hội viên hội mỹ nghệ kim hoàn do anh Nguyễn phước Khánh hội trưởng hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn tỉnh đã đăng ký

 

TM. HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN

HỘI TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm