Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH TIÊM NGỪA

ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH TIÊM NGỪA

Ngày đăng: 16-07-2021 06:25:46


       - Sau khi gửi danh sách về trung tâm quản lý - phòng chống bệnh tật, Sở y tế tỉnh Cà mau

      - Trung tâm yêu cầu tách toàn bộ danh sách chính thức hội viên hội mỹ nghệ kim hoàn ra riêng với danh sách nhân viên bán hàng,để ưu tiên chích trước cho hội viên.

  Nay chủ tịch hội yêu cầu các chi hội trưởng các huyện tự tách danh sách của huyện mình ra thành 2 danh sách ,gửi email về cho Anh Hòn( TV kim Trang) Ủy viên ban chấp hành tỉnh hội để        tổng họp gửi về trung tâm trước thứ 2 

 Lưu ý : danh sách hội viên đã được lưu hết bên Sở Nội vụ,sở công thương, Sở khoa học công nghệ( nên anh chị tách thật chính xác để hội viên chúng ta được tiêm ngừa trong đợt tới)

Liên hệ anh Hòn TV kim Trang cái Nước : Phone : 0943335363 Email kimtrangcainuoc.tiemvang@gmail.com

 

 THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

 

 

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm