Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Hướng dẫn đăng ký chích ngừa Covid 19

Hướng dẫn đăng ký chích ngừa Covid 19

Ngày đăng: 05-07-2021 20:07:48


 Quý hội viên đăng ký chích ngừa sẻ có nhiều quyền lợi"

  1/ Ngừa bệnh cho chính mình,gia đình và xả hội..

  2/ "Được cấp hộ chiếu vắc xin" Anh chị có đi đâu,làm việc,du lịch,nếu không có cái này lập tức không được vào lảnh thổ địa phương đó..

- Khi trung tâm tiến hành tiêm ngừa tại địa phương nào,thì anh chị địa phương đó được chích trước..

- Nếu loại thuốc chích lúc đó không an tâm,anh chị có thể không chích..

3/ Đây là trương trình quốc gia tiêm chủng,nên không đóng bất cứ lệ phí nào...

  I/ Toàn thể hội viên đăng ký chung một tổ chức là Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn tỉnh Cà Mau

  II/  Mổi doanh nghiệp đăng ký tối đa 3 người

  III/ Hội chỉ được đăng ký với ở y tế 1 lần,cho nên các hội viên cố gắng đăng ký sớm,chúng tôi kết thúc nhận đăng ký vào cuối tuần này- Chủ nhật

  III / Cung cấp chính xác các thông tin cần thiết : Gửi tin nhắn zalo đăng ký:

  TP Cà Mau           : Nguyễn Phước Khánh : 0918.355.155 

  Các huyện            : Võ Hoàng Tuấn( Hòn-Tv kim Trang): Ủy viên ban chấp hành tỉnh hội - P Chủ tịch hội kim hoàn huyện cái nước: 0943.33.53.63

  1/ Trần văn Thời       : Diệp Thái Hồ : Tv Kim Hà( Phó chủ tịch chi hội trần V Thời : 0917.372.316 -  Trương văn Tám ( Tv Kim Loan)      :   0917.949.999

  2/ U Minh                  : Trần Danh Nhân ( Tv Thu Ba )       :   0949.685.279 ( Anh chị ở U minh đăng ký với anh Nhân)

  3/ Ngọc Hiển- : Dương V Sáu ( Tv Ngọc Hạnh )     : Uy viên thường vụ ban chấp hành tỉnh hội  - Chủ tịch chi hội Huyện Ngọc Hiển 

  4/ 5 Căn         - :  Huỳnh Phước ( Tv Huỳnh Phước )     : Uy viên thường vụ ban chấp hành tỉnh hội  - Chủ tịch chi hội Huyện 5 Căn 0945.900.337

  5/ Đầm Dơi               : Võ Minh Đức ( Tv Vũ Đức)             :Uy viên ban chấp hành tỉnh hội - P Chủ tịch chi hội huyện Dầm Dơi : 0918.628.979

- Các chi hội huyện nhận đăng ký xong gửi hết danh sách về cho anh Hòn ( Tv kim Trang) để tổng họp gửi về sở y tế

     

      1/ Họ và tên :

      2/ Ngày, tháng, năm, sinh :

      3/ Tuổi :

      4/ Giới tính :

      5/ Số điện thoại

      6/ CMND ( căn cước)

      7/ Số thẻ BHYT ( nếu có)

      8/ Số nhà

      9/ Phường- xã

     10/ Huyện- Thành phố

     11/ Cân nặng

     12/ Chiều cao

     

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm