Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Nghị Quyết 21 về Covid-19

Nghị Quyết 21 về Covid-19

Ngày đăng: 25-06-2021 22:12:44


Anh chị ủy viên ban chấp hành ( danh sách bên dưới) vui lòng liên hệ anh Tuấn P2( Tv Đức tuấn) để lấy phiếu đăng ký về điền thông tin theo mẫu,đóng dấu doanh nghiệp,ký tên,xong gửi lại anh Tuấn để gửi cho sở y tế .

 

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHÍCH NGỪA ĐỢT NÀY

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Phước Khánh

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Chủ tịch

2

Đỗ Duy Trường

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch

3

Vu Văn Kiên

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch

4

Huỳnh Cẩm Thống

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch

5

Trương Minh Hình

x

 

Chủ tịch  HKH Huyện Cái Nước

Phó Chủ tịch

6

Võ Minh Đức

x

 

P. Chủ tịch HKH Huyện Đầm Dơi

Tổng thư ký hội

7

Trần Thiện Tính

x

 

 Trưởng ban quản trị đền thờ tổ kim hoàn

Ủy viên ban chấp hành

8

Dương Văn Quang

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

9

Ngô Quốc Dân

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

10

Tạ Thanh Vân

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

11

Trần Tùng Linh

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

12

Vưu Anh Tuấn

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

13

Ngô Sở Dân

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

14

Trà Hữu Văn

x

 

Chủ tịch HKH Huyện Trần văn Thời

Ủy viên ban chấp hành

15

Dương Văn Sáu

x

 

Chủ tịch HKH Huyện Ngọc Hiển

Ủy viên ban chấp hành

16

Phạm Thị Thu Hồng

 

x

P. Chủ tịch HKH Huyện Ngọc Hiển

Ủy viên ban chấp hành

17

Nguyễn Tấn Đức

x

 

P.Chủ tịch HKH Huyện Cái Nước

Ủy viên ban chấp hành

18

Võ Hoàng Tuấn

x

 

Chủ tịch HKH Huyện Cái Nước

Ủy viên ban chấp hành

19

Lê Minh Dũng

x

 

Chủ tịch HKH Huyện Đầm Dơi

Ủy viên ban chấp hành

20

Nguyễn Văn Tới

x

 

P. Chủ tịch HKH Huyện Đầm Dơi

Ủy viên ban chấp hành

21

Hồ Văn Bình

x

 

UVBCH  Hội kim hoàn tỉnh Cà Mau

Ủy viên ban chấp hành

22

Huỳnh Văn Phước

x

 

Chủ tịch HKH Huyện Năm Căn

Ủy viên ban chấp hành

23

Trần Chí Cường

x

 

UVBCH HKH Huyện Năm Căn

Ủy viên ban chấp hành

 

Tổng cộng

22

1

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 21 VỀ COVID-19

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm