Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Thông báo

Thông báo

Ngày đăng: 14-12-2018 10:55:30


Công an huyện Thới bình vừa bắt được 1 nhóm người có hành vi cầm vàng giả(hình minh họa kèm theo)

 Nay hội mỹ nghệ kim hoàn ra thông báo: Các doanh nghiệp nên kiểm tra lại đồ cầm,nếu phát hiện nữ trang giả giống như trên hảy nhanh chóng gọi điện thoại số: 02903.860.868 trực ban hình sự công an huyện Thới Bình để liên hệ làm việc thu hồi tài sản nếu có.

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN TỈNH CÀ MAU

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm