Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Thông báo

Thông báo

Ngày đăng: 20-08-2020 16:05:00


 

LỊCH PHÁT GẠO

---------------------------

BAN TỪ THIỆN CỦA HỘI SẺ PHÁT GẠO Ở 2 ĐỊA ĐIỂM

1/ TẠI ĐỀN THỜ TỔ KIM HOÀN Địa chỉ: 226 QUANG TRUNG K5, P5, TP CÀ MAU LÚC 9H SÁNG NGÀY 15/07 AL

                  2/ TẠI TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRẦN HỢI, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TỈNH CÀ MAU LÚC 9H SÁNG NGÀY 17/07 AL

MỜI TẤT CẢ ANH CHỊ EM BAN CHẤP HÀNH,BAN QUẢN TRỊ CÓ MẶT LÚC 8H SÁNG NGÀY 15/07 AL TẠI ĐỀN THỜ

                                                                                             1/ DÂNG HƯƠNG NHỊ VỊ THÁNH TỔ-TAM VỊ TỔ SƯ- VÀ CÚNG RẰM THÁNG BẢY

2/ TIẾN HÀNH PHÁT GẠO

STT TIỆM VÀNG KG
1 Thà​nh Trung (chen) 500
2 Phương Nam 300
3 Thu Thủy 300
4 Thành Trung (thoang) 300
5 Thanh Vân 300
6 Ngọc Trinh (hot) 300
7 Kim Châu  300
8 Phước Thạnh Thịnh 200
9 Đức Tuấn 200
10 Kim Loan(tran van thoi)  200
11 TV Dũng (Đầm Dơi) 200
12 Trung Kiên (Tran V Thoi) 200
13 Ngọc Hạnh 200
14 Vũ Đức 200
15 Hữu Tín 200
16 Hữu 9 TVT 200
17 Công Lịnh 3 The Anh 200
18 Quang Sơn (Đầm Dơi) 200
19 Kim Hằng 200
20 Hữu Nghĩa 200
21 Thu Năm(Trường) 200
22 Kim Thu 200
23 Hữu Ngưng 200
24 Kiều Lan P5 200
25 Vốn (Tắc Vân) 200
26 Kim Thành (Đạt) 200
27 Mỹ Anh (Hùng) 200
28 TIỆM VÀNG 200
29 TẤN ĐỨC 200
30 Thanh Bình P2 200
31 Trung Hiếu P2 200
32 Đặng Trình ( Tân Hưng) 200
33 Vũ Thanh(Thanh Tùng) 200
34 Lưu Huỳnh (U Minh) 200
35 Thanh Trường P4 200
36 Ngọc Lan 5 Căn 200
37 Xuân Trang(Đầm Dơi) 100
38 Gia Thảo Kiên Giang 100
39 Kim Hoàn 207 P9 100
40 Ngọc Dung P8 100
41 Thanh Hải (Cái Nước) 100
42 Kim Bằng (Đầm Cùng) 100
43 Hữu Hiệp 100
44 Quoc Duoc 100
45 Kha Ly ( Thanh Tùng) 100
46 Thanh Hải 2 (Tân) 100
47 Quốc Thắng (Tân Hưng) 100
48 Le Nguyễn 100
49 Tuyết Loan 100
50 Chí Thiện ( Thanh Tùng) 100
51 Kim Ba( Sông Đốc) 100
52 Thành Đô( Đầm dơi) 100
53 Tiệm vàng cà mau 100
54 Quốc Vững( cái tàu) 100
55 QUỐC KHỞI (Trần Hợi) 100
56 Quốc Vững(Vàm Đầm) 100
  TỔNG CỘNG : 10 tấn

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm